تبلیغات
زیست تبریز - سری کروموزومی ( عدد پلوئیدی )
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امیر ذاکری گرگری
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
زیست تبریز
تصور کنید بخشنامه ای از طرف حوزه ی نظام وظیفه صادر شود که تمامی دو قلوهای پسر ایرانی متولّد سال 74 برای  گذراندن خدمت سربازی به یکی از پادگان های کشور مثلاً عجب شیر اعزام شوند .گروهبان آموزش دهنده ، این دو قلوها را در دوصف ، کنار هم به ترتیب قد طوری می چیند که تمام دوقلوها در کنار هم قرار گیرند مثلاً حسن در یک گروه و حسین داداش دو قلویش ، دوش به دوش او در صف دوم قرار می گیرد . در نتیجه صف اوّل مشابه صف دوم می شود . باز تصوّر کنید که تعداد کل نفراتی که در دو صف قرار می گیرند، 46 نفر باشند . آنگاه می توان گفت دو صف داریم و 46 نفر یا بعبارتی (46= 2n) که n را صف سربازان در نظر بگیرید . اکنون که مطالب را تا اینجا خوانده اید می توانید به این سؤال جواب دهید؟

1) در یک صف چند نفر وجود دارد؟

ج) خوب معلومه 23 نفر با فرمول 23=1n

سؤال دوم ) آیا در هر صف نفرات مشابه یافت می شوند؟

جواب: خیر مشابه هر نفر در صف دیگر است.

بیایید یک تصوّر ظالمانه ای بکنیم بعد از ایام آموزش نظامی ، صف اول را به شهر مشهد و صف دوم را به اصفهان بفرستیم. یعنی تمام دو قلوها از هم جدا شوند .( 23=n به شهر اصفهان و 23=n  به مشهد)

در هر سلول بدنی (سوماتیک ) انسان 46 رشته باریک و بلند ( کروماتین) وجود دارد که دو بدو باهم برابرند.  سلول ها به هنگام تقسیمات سلولی به سازماندهی کروموزوم ها اقدام می کنند . یعنی هر کروماتین به یک کروموزوم تبدیل می شود . پس 46 کروماتین به 46 کروموزوم که دوبدو باهم برابر هستند ، تبدیل می شوند . کروموزوم های مشابه را نه با اصطلاح دو قلو بلکه با اصطلاح همتا یا همولوگ به کار می برند . به هنگام گامت سازی، هر والدی ، از مجموع 46 کروموزوم سلول های خود، 23 کروموزوم به هر گامت می دهد . پس فرمول گامت می شود 23=n   

 23 کروموزومی که به گامت می رسد حاوی تمام ژن های انسانی است ، که اصطلاحاً به آن ژنوم گفته می شود . یعنی هر گامت برای هر صفت مثل رنگ چشم، شکل چشم ، رنگ مو، شکل مو، قد، وزن و غیره و غیره یک دستور دارد. دقّت کنید که چنین سلولی همه ی ژن ها را دارد و ازهیچ  ژنی دو تا ندارد.   


علاوه بر انسان سلول های بسیاری از موجودات 2n کروموزومی است.

وقتی گفته می شود ، سلولی3n کروموزومی است، با مثال های قبلی مثل این است که بخشنامه شود، تمام سه قلوها ی ایران در یک جا جمع شوند و در 3 تا صف بایستندکه باز تک تک اعضای هر صف با هم متفاوت خواهند بودودر بحث کروموزومی می‌گوییم در سلول 3nکروموزومی ، مثل سلول های آلبومن در دانۀ نهاندانگان از هر کروموزوم 3 تا هومولوگ وجود دارد. تعداد کروموزوم ها در سلول های مختلف مضربی از nاست که به آن عدد پلوئیدی گفته می شود. هاپلوئید، دیپلوئید، تریپلوئید ، تتراپلوئید ، پنتاپلوئید،و هگزاپلوئید و... به ترتیب 6n 5n 4n 3n 2n n  

اگر سلولی چندین هسته داشته باشد، سری پلوئیدی را فقط یکی از هسته ها مشخّص می کند.

به مثال های زیر دقت کنید:

1)     در سلول های عضله ی مخطط غالباً تا 8 هسته وجود دارد، که هر کدام 2nکروموزومی هستند، فرمول 46=2nدر آن صدق می کند.

2)     در کیسۀ رویانی نهاندانگان سلول دو هسته ای، که دو هسته  nکرموزومی دارد، n کروموزومی محسوب می شود.

3)      در قارچ ها در اغلب سلول ها 2هسته هاپلوئید وجود دارد که باز قارچ ها را جزء هاپلوئید ها در نظر می گیریم .

برای درک و تمرین بیشتر به سؤالات زیر دقت کنید:

1-    بعضی سلول های کبدی انسان تترا پلوئیدند. کدام یک از گزینه های زیر عدد پلوئیدی این سلول ها ست.

1)     46=2n        2) 46= 3n         3) 46= 4n        4) 92= 4n

ج : این سلول ها 4 سری کروموزومی انسانی را دارند که هر سری کروموزومی در انسان 23 کروموزوم است.پس گزینه 4 صحیح می باشد .

2-    اگر موجودی 14=2nباشد کدام گزینه نشانگر سلول های تری پلوئید آن موجود است؟

1)     42=3n     2)  28= 3n       3)  21= 3n       4)  7=  3n

ج : در اینصورت n این موجود 7 خواهد بود و درنتیجه3n آن 21 کروموزوم خواهد داشت . پس گزینه 3 درست است .

3-    سلول تریپلوئیدی که 12 کروموزوم دارد، دارای ....... دسته کروموزوم است که کروموزوم های هر دسته........ هستند.( کنکور 74)

1)     سه، همولوگ

2) سه، غیرهمولوگ

3) چهار غیر همولوگ

4) چهار همولوگ

ج : تریپلوئیدی یعنی 3n یا 3 دسته،  و در هر دسته یا در مثال خودمان در هر صف ، کروموزوم های غیر همولوگ قرار دارند. پس گزینه ی 2 صحیح است.

4-    در سلول های پیکری مگس سرکه ماده ، nبرابر چند کروموزوم است.(کنکور 76)

1)     سه همولوگ

2) سه غیر همولوگ

3) چهار غیر همولوگ

4) چهار همولوگ

دقت !  عدد n برای هر موجود و برای تمام سلول هایش همیشه ثابت است. 4=n سلول های گامت ، 8 = 2n سلول های بدنی و 12=3nسلول های تری پلوئید مگس سرکه است.پس گزینه 3 صحیح است

5-    گندم گیاهی هگزاپلوئید است و 42کروموزوم دارد ، کدام گزینه نشانگر عدد پلوئیدی گامت های گندم است ؟

1)     42= 6n       2)  21= 3n       3)  7= n      4)  8=2n

گزینه 2 صحیح است . چون گامت ها همیشه نصف کروموزوم ها را دریافت می کنند . هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سری پلوئیدی . پس اگر گندم42= 6n است پلوئیدی گامت گندم می شود  21=  3n

6-    دو نوع گیاه گل مغربی داریم 14= 2nو 28= 4n.  از آمیزش این دو گیاه چه گیاهی ایجاد می شود ؟

1)     21= 3n       2)  14= 4n      3) 42= 2n       4)  7= n

گل مغربی اول گامتِ 7= n و گل مغربی دوم گامت ِ 14= 2nتولید می کند که لقاح بین این دو گامت 21= 3nمی شود . پس گزینه 1 صحیح است .

7- اگر 64=2n مربوط به اسب و 62=2n مربوط به الاغ باشد. عدد پلوئیدی قاطر کدام گزینه است؟

 1)     63= 2n        2) 64= 2n      3) 62=n       4)62= 2n

فکر می کنم نیازی به توضیح مجدد نیست. گزینه 1 صحیح می باشد.

8- کدام جمله صحیح نیست ؟

1) موجودات 3n نازا هستند .

2) موجوداتیکه تعداد کروموزوم هایشان فرد است نازا هستند .

3)  موجوداتیکه سری کروموزومی آنها فرد است نازا هستند .

4) تعداد کروموزوم ها در سیب زمینی و آلو ، 48 است تخمی را که از لقاح آنها بدست می آوریم نمی تواند گیاهی زایا تولید کند .

ج : تتراد ساختاری است که از اتصال فقط دو کروموزوم همتا ایجاد می شود. سلولی که 3n کروموزوم دارد . از هر کروموزوم 3 تا دارد و اگر 2 تا از آنها در ساختار تتراد شرکت کنند پس یکی از آنها درچنین ساختار هایی شرکت نمی کند و باعث عقیمی می شود . پس دقت کنیدکه عدم تشکیل تتراد باعث نازایی می شود . نه تنها موجودات 3n کروموزومی بلکه همه موجوداتیکه پلوئیدی فرد دارند نازا خواهند بود . گزینه 2 صحیح است . چون مثلاً موجودی مثل ملخ نر که 23=2n و تعداد کروموزوم هایش فرد است و زایا است . و اما در مورد گزینه 4 خدمتتان عرض بکنم که کروموزوم های گونه های متفاوت نمی توانند با هم تشکیل تتراد دهند .

9-تفاوت تعداد کروموزوم های تری زومی و تریپلوئید در کدام یک بیشتر است ؟

1)ملخ ماده

2) مگس سرکه

3) انسان

4) خروس 

10-کدام یک می تواند عدد هاپلوئید فرد ( غیر زوج ) داشته باشد ؟

1) مگس سرکه

2) سگ

3)آلو

4) پنی سیلیوم

ج: عدددیپلوئید مگس سرکه8 = 2n وعدد هاپلوئیدش می شود4 = n

عدد دیپلوئید سگ 78 = 2n و عدد هاپلوئیدش 39 = n

عدد دیپلوئید آلو 48 = 2n و عدد هاپلوئید آن 24 = n

و اما پنی سیلیوم جزو قارچ هاست . ( زیست 2  فصل 6 صفحه 120 و پیش دانشگاهی فصل 11 صفحه 288 ) قارچ ها هم که از چرخه هاپلوئیدی پیروی می کنند و هاپلوئیدند . ( زیست 2 فصل 7 صفحه 146 ) . این قارچ 2 تا کروموزوم دارد . ( زیست2 فصل 6 صفحه 120 )پس عدد هاپلوئیدش می شود 2 = n حالا ممکنه بپرسی پس عدد دیپلوئیدش چی ؟ جواب : عدد دیپلوئید ندارد چون در گروهی از قارچها قرار گرفته که اصلاً تولید مثل جنسی ندارند میدونی یعنی چی؟   یعنی تقسیم میوز انجام نمیده

وای حالا بیا و درستش کن! برا اونائیکه ضریب هوشیشون مثل منه و برای درک چرخه های یوکاریوتی ( زیست 2 ص 146 ) بیش از 50 ساعت وقت گذاشتن ، این سؤال پیش می آید که حالا که تقسیم میوز انجام نمیده پس چطورازچرخه هاپلوئیدی پیروی میکنه ؟ جوابش خیلی ساده است پنی سیلیوم هاپلوئیداست ولی ازچرخه هاپلوئیدی پیروی نمی کند .  

11- کروموزوم های همتا 9 در کدام یک دیده می شود ؟

1)گلبول قرمز

2) اسپرم

3)کپک نوروسپورا

4)پلاناریا

12- عدد دیپلوئید کدام جانور فرد است ؟

1) خروس

2) ملخ نر

3) مگس سرکه

4)آلو

13- مجموع عدد هاپلوئید مگس سرکه و شامپانزه با عدد کروموزومی پنی سیلیوم و ملخ نر چند کروموزوم می شود ؟

1)53     2) 52     3) 81     4) 80   

 

نوع مطلب : ژنتیک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : امیر ذاکری گرگری
نظرات ()
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:58 ق.ظ

You mentioned this perfectly!
we recommend cheapest cialis cialis without a doctor's prescription click now buy cialis brand safe dosage for cialis only best offers cialis use buy cialis cheap 10 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 50 mg soft tab buying cialis on internet cialis generico postepay
سه شنبه 13 آذر 1397 09:25 ب.ظ

You actually revealed this exceptionally well.
tadalafil overnight cialis tadalafil cialis generico cost of cialis cvs generic cialis pro cialis daily reviews cialis australian price cialis soft tabs for sale only best offers 100mg cialis canadian cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of postings.

acquisto online cialis generic cialis 20mg uk cialis herbs cialis purchasing callus cialis generico milano brand cialis nl acheter cialis meilleur pri order generic cialis online cialis tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 05:03 ق.ظ
Ɍaspbеrry Clafouti Reⅽiрe + Вigger Picture.
دوشنبه 12 آذر 1397 10:50 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis professional from usa achat cialis en suisse cialis official site cialis bula tadalafil tablets cialis canadian drugs cialis side effects acheter du cialis a geneve india cialis 100mg cost cialis generico en mexico
دوشنبه 12 آذر 1397 10:02 ق.ظ

You actually mentioned it superbly!
cialis generico cialis uk cialis generico online cialis mit grapefruitsaft cialis pills price each we choice free trial of cialis cialis 5 mg schweiz how do cialis pills work cialis daily cialis 100 mg 30 tablet
یکشنبه 11 آذر 1397 09:23 ق.ظ

Great material. With thanks!
tadalafil 5mg cialis tablets australia cialis prezzo in linea basso cialis pills price each cialis canada achat cialis en europe estudios de cialis genricos cialis prezzo in linea basso cialis daily reviews buy brand cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 05:26 ق.ظ
Cumpara Raspberry Pi 3 Model B 1 Gb RAM de
la eMAG!
شنبه 10 آذر 1397 10:29 ب.ظ

Terrific posts. Appreciate it.
cialis sans ordonnance where cheapest cialis cialis 05 generic cialis levitra cialis prices cialis tadalafil online usa cialis online cialis en mexico precio we choice cialis uk safe site to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:57 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis 5 mg schweiz buy online cialis 5mg cialis cost buy cialis cheap 10 mg usa cialis online import cialis enter site natural cialis comprar cialis 10 espa241a wow cialis 20 side effects of cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:58 ب.ظ

You actually expressed it fantastically.
discount cialis cialis 5 effetti collaterali free cialis low dose cialis blood pressure cialis coupon cost of cialis per pill non 5 mg cialis generici buy cialis we choice free trial of cialis purchasing cialis on the internet
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:39 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis generic look here cialis cheap canada generic cialis tadalafil cialis generika in deutschland kaufen cialis diario compra canadian cialis cialis online cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis sample pack cialis dosage recommendations
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:57 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis italia gratis cialis e hiv only best offers cialis use cialis for sale south africa comprar cialis navarr cialis purchasing cialis et insomni price cialis best price cialis best i recommend cialis generico
سه شنبه 6 آذر 1397 11:51 ق.ظ
You may as well have inexperienced tea or raspberry leaf tea.
سه شنبه 6 آذر 1397 11:17 ق.ظ
Raspberry Clafouti Recipe + Bigger Picture.
سه شنبه 6 آذر 1397 10:42 ق.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
سه شنبه 6 آذر 1397 09:13 ق.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Mannequin B 1 Gb RAM de la eMAG!
جمعه 11 آبان 1397 05:12 ب.ظ
It's also possible to have inexperienced tea or raspberry leaf
tea.
دوشنبه 23 مهر 1397 04:44 ب.ظ
I'm excited to find this web site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!!
I definitely appreciated every part of it and i also have you book-marked to look at
new information on your blog.
جمعه 13 مهر 1397 05:43 ب.ظ
I got this website from my friend who shared
with me on the topic of this web site and at the moment
this time I am visiting this web site and reading very informative content at this place.
پنجشنبه 12 مهر 1397 10:39 ق.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for سری
پنجشنبه 12 مهر 1397 05:19 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the most useful blogs on the net.

I am going to highly recommend this web site!
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:52 ق.ظ
Howdy! I could have sworn I've been to this website before but after looking at many of the
posts I realized it's new to me. Regardless, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be bookmarking it and checking back frequently!
سه شنبه 10 مهر 1397 05:38 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back
to your site? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this okay with you. Cheers!
دوشنبه 9 مهر 1397 05:20 ب.ظ

Good stuff, Thanks.
buy cheap cialis in uk cialis generique cialis 5 mg funziona cialis free trial cialis alternative cialis generique cialis cuantos mg hay cialis tadalafil online try it no rx cialis tesco price cialis
چهارشنبه 4 مهر 1397 07:44 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading through your article.
I like to write a little comment to support you.
یکشنبه 1 مهر 1397 03:17 ب.ظ

Kudos, Useful stuff.
cialis from canada discount canadian pharmacies northwest pharmacy canada cialis canadian pharmacy drugs for sale usa discount canadian pharmacies drugstore online canada canadian pharmacy no prescription canada medications information drugstore online canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:57 ق.ظ

Lovely posts. Thank you!
calis calis cialis generico online enter site natural cialis the best site cialis tablets cialis generico postepay cialis tadalafil we recommend cialis best buy cialis 5 mg effetti collateral cialis mit grapefruitsaft
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:30 ب.ظ

With thanks, Great information!
cialis prezzo in linea basso cialis lowest price where to buy cialis in ontario warnings for cialis free cialis generic cialis cialis prices in england generic for cialis if a woman takes a mans cialis cialis coupons
شنبه 10 شهریور 1397 11:17 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to shsre it with
someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30