تبلیغات
زیست تبریز - سری کروموزومی ( عدد پلوئیدی )
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : امیر ذاکری گرگری
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
زیست تبریز
تصور کنید بخشنامه ای از طرف حوزه ی نظام وظیفه صادر شود که تمامی دو قلوهای پسر ایرانی متولّد سال 74 برای  گذراندن خدمت سربازی به یکی از پادگان های کشور مثلاً عجب شیر اعزام شوند .گروهبان آموزش دهنده ، این دو قلوها را در دوصف ، کنار هم به ترتیب قد طوری می چیند که تمام دوقلوها در کنار هم قرار گیرند مثلاً حسن در یک گروه و حسین داداش دو قلویش ، دوش به دوش او در صف دوم قرار می گیرد . در نتیجه صف اوّل مشابه صف دوم می شود . باز تصوّر کنید که تعداد کل نفراتی که در دو صف قرار می گیرند، 46 نفر باشند . آنگاه می توان گفت دو صف داریم و 46 نفر یا بعبارتی (46= 2n) که n را صف سربازان در نظر بگیرید . اکنون که مطالب را تا اینجا خوانده اید می توانید به این سؤال جواب دهید؟

1) در یک صف چند نفر وجود دارد؟

ج) خوب معلومه 23 نفر با فرمول 23=1n

سؤال دوم ) آیا در هر صف نفرات مشابه یافت می شوند؟

جواب: خیر مشابه هر نفر در صف دیگر است.

بیایید یک تصوّر ظالمانه ای بکنیم بعد از ایام آموزش نظامی ، صف اول را به شهر مشهد و صف دوم را به اصفهان بفرستیم. یعنی تمام دو قلوها از هم جدا شوند .( 23=n به شهر اصفهان و 23=n  به مشهد)

در هر سلول بدنی (سوماتیک ) انسان 46 رشته باریک و بلند ( کروماتین) وجود دارد که دو بدو باهم برابرند.  سلول ها به هنگام تقسیمات سلولی به سازماندهی کروموزوم ها اقدام می کنند . یعنی هر کروماتین به یک کروموزوم تبدیل می شود . پس 46 کروماتین به 46 کروموزوم که دوبدو باهم برابر هستند ، تبدیل می شوند . کروموزوم های مشابه را نه با اصطلاح دو قلو بلکه با اصطلاح همتا یا همولوگ به کار می برند . به هنگام گامت سازی، هر والدی ، از مجموع 46 کروموزوم سلول های خود، 23 کروموزوم به هر گامت می دهد . پس فرمول گامت می شود 23=n   

 23 کروموزومی که به گامت می رسد حاوی تمام ژن های انسانی است ، که اصطلاحاً به آن ژنوم گفته می شود . یعنی هر گامت برای هر صفت مثل رنگ چشم، شکل چشم ، رنگ مو، شکل مو، قد، وزن و غیره و غیره یک دستور دارد. دقّت کنید که چنین سلولی همه ی ژن ها را دارد و ازهیچ  ژنی دو تا ندارد.   


علاوه بر انسان سلول های بسیاری از موجودات 2n کروموزومی است.

وقتی گفته می شود ، سلولی3n کروموزومی است، با مثال های قبلی مثل این است که بخشنامه شود، تمام سه قلوها ی ایران در یک جا جمع شوند و در 3 تا صف بایستندکه باز تک تک اعضای هر صف با هم متفاوت خواهند بودودر بحث کروموزومی می‌گوییم در سلول 3nکروموزومی ، مثل سلول های آلبومن در دانۀ نهاندانگان از هر کروموزوم 3 تا هومولوگ وجود دارد. تعداد کروموزوم ها در سلول های مختلف مضربی از nاست که به آن عدد پلوئیدی گفته می شود. هاپلوئید، دیپلوئید، تریپلوئید ، تتراپلوئید ، پنتاپلوئید،و هگزاپلوئید و... به ترتیب 6n 5n 4n 3n 2n n  

اگر سلولی چندین هسته داشته باشد، سری پلوئیدی را فقط یکی از هسته ها مشخّص می کند.

به مثال های زیر دقت کنید:

1)     در سلول های عضله ی مخطط غالباً تا 8 هسته وجود دارد، که هر کدام 2nکروموزومی هستند، فرمول 46=2nدر آن صدق می کند.

2)     در کیسۀ رویانی نهاندانگان سلول دو هسته ای، که دو هسته  nکرموزومی دارد، n کروموزومی محسوب می شود.

3)      در قارچ ها در اغلب سلول ها 2هسته هاپلوئید وجود دارد که باز قارچ ها را جزء هاپلوئید ها در نظر می گیریم .

برای درک و تمرین بیشتر به سؤالات زیر دقت کنید:

1-    بعضی سلول های کبدی انسان تترا پلوئیدند. کدام یک از گزینه های زیر عدد پلوئیدی این سلول ها ست.

1)     46=2n        2) 46= 3n         3) 46= 4n        4) 92= 4n

ج : این سلول ها 4 سری کروموزومی انسانی را دارند که هر سری کروموزومی در انسان 23 کروموزوم است.پس گزینه 4 صحیح می باشد .

2-    اگر موجودی 14=2nباشد کدام گزینه نشانگر سلول های تری پلوئید آن موجود است؟

1)     42=3n     2)  28= 3n       3)  21= 3n       4)  7=  3n

ج : در اینصورت n این موجود 7 خواهد بود و درنتیجه3n آن 21 کروموزوم خواهد داشت . پس گزینه 3 درست است .

3-    سلول تریپلوئیدی که 12 کروموزوم دارد، دارای ....... دسته کروموزوم است که کروموزوم های هر دسته........ هستند.( کنکور 74)

1)     سه، همولوگ

2) سه، غیرهمولوگ

3) چهار غیر همولوگ

4) چهار همولوگ

ج : تریپلوئیدی یعنی 3n یا 3 دسته،  و در هر دسته یا در مثال خودمان در هر صف ، کروموزوم های غیر همولوگ قرار دارند. پس گزینه ی 2 صحیح است.

4-    در سلول های پیکری مگس سرکه ماده ، nبرابر چند کروموزوم است.(کنکور 76)

1)     سه همولوگ

2) سه غیر همولوگ

3) چهار غیر همولوگ

4) چهار همولوگ

دقت !  عدد n برای هر موجود و برای تمام سلول هایش همیشه ثابت است. 4=n سلول های گامت ، 8 = 2n سلول های بدنی و 12=3nسلول های تری پلوئید مگس سرکه است.پس گزینه 3 صحیح است

5-    گندم گیاهی هگزاپلوئید است و 42کروموزوم دارد ، کدام گزینه نشانگر عدد پلوئیدی گامت های گندم است ؟

1)     42= 6n       2)  21= 3n       3)  7= n      4)  8=2n

گزینه 2 صحیح است . چون گامت ها همیشه نصف کروموزوم ها را دریافت می کنند . هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سری پلوئیدی . پس اگر گندم42= 6n است پلوئیدی گامت گندم می شود  21=  3n

6-    دو نوع گیاه گل مغربی داریم 14= 2nو 28= 4n.  از آمیزش این دو گیاه چه گیاهی ایجاد می شود ؟

1)     21= 3n       2)  14= 4n      3) 42= 2n       4)  7= n

گل مغربی اول گامتِ 7= n و گل مغربی دوم گامت ِ 14= 2nتولید می کند که لقاح بین این دو گامت 21= 3nمی شود . پس گزینه 1 صحیح است .

7- اگر 64=2n مربوط به اسب و 62=2n مربوط به الاغ باشد. عدد پلوئیدی قاطر کدام گزینه است؟

 1)     63= 2n        2) 64= 2n      3) 62=n       4)62= 2n

فکر می کنم نیازی به توضیح مجدد نیست. گزینه 1 صحیح می باشد.

8- کدام جمله صحیح نیست ؟

1) موجودات 3n نازا هستند .

2) موجوداتیکه تعداد کروموزوم هایشان فرد است نازا هستند .

3)  موجوداتیکه سری کروموزومی آنها فرد است نازا هستند .

4) تعداد کروموزوم ها در سیب زمینی و آلو ، 48 است تخمی را که از لقاح آنها بدست می آوریم نمی تواند گیاهی زایا تولید کند .

ج : تتراد ساختاری است که از اتصال فقط دو کروموزوم همتا ایجاد می شود. سلولی که 3n کروموزوم دارد . از هر کروموزوم 3 تا دارد و اگر 2 تا از آنها در ساختار تتراد شرکت کنند پس یکی از آنها درچنین ساختار هایی شرکت نمی کند و باعث عقیمی می شود . پس دقت کنیدکه عدم تشکیل تتراد باعث نازایی می شود . نه تنها موجودات 3n کروموزومی بلکه همه موجوداتیکه پلوئیدی فرد دارند نازا خواهند بود . گزینه 2 صحیح است . چون مثلاً موجودی مثل ملخ نر که 23=2n و تعداد کروموزوم هایش فرد است و زایا است . و اما در مورد گزینه 4 خدمتتان عرض بکنم که کروموزوم های گونه های متفاوت نمی توانند با هم تشکیل تتراد دهند .

9-تفاوت تعداد کروموزوم های تری زومی و تریپلوئید در کدام یک بیشتر است ؟

1)ملخ ماده

2) مگس سرکه

3) انسان

4) خروس 

10-کدام یک می تواند عدد هاپلوئید فرد ( غیر زوج ) داشته باشد ؟

1) مگس سرکه

2) سگ

3)آلو

4) پنی سیلیوم

ج: عدددیپلوئید مگس سرکه8 = 2n وعدد هاپلوئیدش می شود4 = n

عدد دیپلوئید سگ 78 = 2n و عدد هاپلوئیدش 39 = n

عدد دیپلوئید آلو 48 = 2n و عدد هاپلوئید آن 24 = n

و اما پنی سیلیوم جزو قارچ هاست . ( زیست 2  فصل 6 صفحه 120 و پیش دانشگاهی فصل 11 صفحه 288 ) قارچ ها هم که از چرخه هاپلوئیدی پیروی می کنند و هاپلوئیدند . ( زیست 2 فصل 7 صفحه 146 ) . این قارچ 2 تا کروموزوم دارد . ( زیست2 فصل 6 صفحه 120 )پس عدد هاپلوئیدش می شود 2 = n حالا ممکنه بپرسی پس عدد دیپلوئیدش چی ؟ جواب : عدد دیپلوئید ندارد چون در گروهی از قارچها قرار گرفته که اصلاً تولید مثل جنسی ندارند میدونی یعنی چی؟   یعنی تقسیم میوز انجام نمیده

وای حالا بیا و درستش کن! برا اونائیکه ضریب هوشیشون مثل منه و برای درک چرخه های یوکاریوتی ( زیست 2 ص 146 ) بیش از 50 ساعت وقت گذاشتن ، این سؤال پیش می آید که حالا که تقسیم میوز انجام نمیده پس چطورازچرخه هاپلوئیدی پیروی میکنه ؟ جوابش خیلی ساده است پنی سیلیوم هاپلوئیداست ولی ازچرخه هاپلوئیدی پیروی نمی کند .  

11- کروموزوم های همتا 9 در کدام یک دیده می شود ؟

1)گلبول قرمز

2) اسپرم

3)کپک نوروسپورا

4)پلاناریا

12- عدد دیپلوئید کدام جانور فرد است ؟

1) خروس

2) ملخ نر

3) مگس سرکه

4)آلو

13- مجموع عدد هاپلوئید مگس سرکه و شامپانزه با عدد کروموزومی پنی سیلیوم و ملخ نر چند کروموزوم می شود ؟

1)53     2) 52     3) 81     4) 80   

 

نوع مطلب : ژنتیک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : امیر ذاکری گرگری
نظرات ()
شنبه 30 تیر 1397 06:21 ب.ظ
casino games slots
casino online
casino games slots
casino online usa
یکشنبه 24 تیر 1397 10:40 ب.ظ
casino online free
online casino real money
new usa online casinos
casino games list
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:27 ق.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the
post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll
be bookmarking and checking back frequently!
پنجشنبه 3 خرداد 1397 05:25 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought
this post was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger
if you are not already ;) Cheers!
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 04:37 ب.ظ
My brother recommended I would possibly like this website.

He was entirely right. This publish truly made my day.
You cann't believe simply how much time I had spent for this information! Thank you!
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 04:33 ب.ظ
Right here is the right blog for anybody who really wants to understand
this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you
(not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a
brand new spin on a topic that's been written about
for many years. Great stuff, just excellent!
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 09:45 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as the content!
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 09:42 ب.ظ
I have to thank you for the efforts you have put in penning this site.
I really hope to see the same high-grade blog posts by you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now ;
)
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:53 ق.ظ

Valuable posts. Cheers.
viagra how to buy buy generic viagra without prescription buy viagra online now viagra cheap uk can you buy viagra at walmart buy viagra for men where can i buy viagra online safely how to buy viagra uk uk online pharmacy viagra how to buy viagra online uk
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:08 ق.ظ

Appreciate it. Lots of posts!

does cialis cause gout cialis canada cialis kaufen rezeptfrei cialis apotheke cialis bula brand cialis nl cialis name brand cheap cialis in sconto cialis 100 mg 30 tablet brand cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 07:21 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
order generic cialis online recommended site cialis kanada cialis vs viagra tadalafil tablets import cialis cialis free trial discount cialis online prescriptions cialis cialis italia gratis cialis kaufen wo
پنجشنبه 28 دی 1396 02:12 ق.ظ
سلام! من می دانم که این موضوع خالی است اما من می خواهم بپرسم.
آیا علاقه مند به تبادل لینک هستید یا شاید مهمان نوشتن یک پست وبلاگ یا بالعکس؟
سایت من برای بسیاری از موضوعات مشابه شما را پوشش می دهد و من احساس می کنم که می توانیم از یکدیگر بیشتر بهره مند شویم.
اگر ممکن است علاقه مند باشید، به من ایمیل بزنید.
منتظر شنیدن از شما هستم! وبلاگ عالی ای داری ضمنا!
چهارشنبه 3 آبان 1396 04:18 ب.ظ
بسیار عااالی توضیح دادین.بسیااااار عالی.خدا حفظتون کنه
چهارشنبه 5 مهر 1396 05:38 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:54 ب.ظ
We're a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site offered us with helpful info to work on. You have done a formidable task
and our entire group will probably be grateful to you.
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:22 ب.ظ
Thank you for another informative web site. The place else
could I am getting that type of information written in such a perfect manner?
I've a project that I am just now operating on, and I've been at the glance out for
such info.
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:11 ق.ظ
My family always say that I am killing my time here at net,
however I know I am getting knowledge all the time by reading thes
fastidious posts.
شنبه 7 مرداد 1396 11:43 ب.ظ
constantly i used to read smaller articles that as well clear their motive, and that is
also happening with this piece of writing which I am reading now.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 04:11 ب.ظ
سلام . از این مطلب بسیار استفاده کردم . ازتون بسیار سپاسگذارم . لطفا باز هم در این وبلاگ بنویسید یا اگر آدرس جدیدی دارین >اینجا بذارین تا استفاده کنیم .
شنبه 18 دی 1395 03:29 ب.ظ
واییییبببییببببببییییییییییی
مرسییییییییببببببییییییییی
واقعا ممنونم از مطالب مفیدتون...من هرکاری کردم مفهوم اینارو نفهمیدم فقط از شما....میشه در باره نحوه تشکیل کروموزوم صحبت کنین
جمعه 4 دی 1394 12:05 ب.ظ
Mrc...tozihatrtun khayli khub bud.mamnun
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 03:17 ب.ظ
ممنون خوب بود
دوشنبه 18 اسفند 1393 04:50 ب.ظ
جالب بود
پنجشنبه 16 بهمن 1393 03:04 ب.ظ
ممنون از تشبیه و سوال های خوبتون. من از مطالبتون برای تهیه یک فیلم آموزشی استفاده می کنم.
می خواستم بپرسم در موجودات پلی پلوئید نحوه روابط و بیان الل ها چگونه است و رابطه غالب و مغلوبی را چطور می توان توضیح داد؟اگر مطلبی بنویسید ممنون می شوم
دوشنبه 15 دی 1393 11:18 ب.ظ
مثال خیلی جالبی بود دستتون درد نکنه
چهارشنبه 10 دی 1393 11:36 ب.ظ
مطلبتون فوق العاده بود!من تموم سایتا رو گشتم ولی مثال شما کاملا واضح بود.متشکرم
دوشنبه 7 مهر 1393 03:58 ق.ظ
من دانشجوی ارشد هستم مطالبتان مفید بود متشکرم
چهارشنبه 7 اسفند 1392 01:50 ب.ظ
تشکر مثال جالبی بود
سه شنبه 6 دی 1390 03:35 ب.ظ
Salam Aghaye Zakery Vagean Ali bud Dastetun dard nakone.
امیر ذاکری گرگریسلام
قابل شمارو نداره
دوشنبه 3 آبان 1389 08:25 ب.ظ
tnx alot mr
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30